Kaski Creative Agency® → Menu ← Takaisin
Fin | Eng
Markkinointiviestinnän konsepti palveluliiketoiminnalle

Markkinointiviestinnän konsepti palveluliiketoiminnalle

Valmet Services

Lähtökohta
Valmet on suomalainen suuryritys, joka toimii yli kolmessakymmenessä maassa. Valmet toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen, mutta tarjoaa ratkaisuja myös kaivos-, kemian-, elintarvike-, bioteknologia- ja lääketeollisuuksille. Lisäksi yrityksellä on vahva asema meriteollisuudessa.

Valmet uudisti palveluliiketoimintansa strategiaa ja tarvitsi kumppanin kommunikoimaan asiaa globaalisti, ensin sisäisesti ja sen jälkeen ulkoisille sidosryhmille. Strategia perustuu vahvasti asiakasnäkökulmaan ja -kokemukseen.

Ratkaisu
Loimme yhteistyössä asiakkaan kanssa sisäiseen markkinointiin It takes many to succeed. A growth story for services. -tarinallisen konseptin, jonka pääkommunikaatioväylänä on innostava ja informatiivinen video Services-liiketoiminnan suunnasta ja tavoitteista. Näkökulmina viestissä ovat sekä henkilökunta, yritys että asiakkaat. Käsikirjoitimme ja suunnittelimme videon, loimme avainkuvaston eri käyttötarkoituksiin sekä toimimme projektin tuottajana.

Seuraavassa aallossa suunnittelimme ja toteutimme Valmetin oman Valmet’s way to serve -konseptiajattelun pohjalta viestit ja avainkuvaston ulkoiseen markkinointiin. Myös siinä pääkommunikaatioväylänä on video Valmet’s way to serve. Succeed with us.