Kaski Creative Agency® → Menu ← Takaisin
Fin | Eng

Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki

Kaski Agency voitti kilpailutuksen Kokkolan kaupungin brändin uudistamisesta kaikkiaan 17 toimiston joukosta. Brändiuudistuksen ansiosta Kokkolan kilpailukyky ja elinvoimaisuus vahvistuvat entisestään, kun kaupungin uniikki henki voidaan kommunikoida yhdenmukaisesti ja houkuttelevasti kaikissa materiaaleissa.

HAASTE
Sote- ja maakuntauudistus, kuntatalouden haastava tilanne ja palvelurakenteen muutokset aiheuttavat kaupunkien ja kuntien toimintaympäristöön suuria haasteita yhdessä kansainvälisten megatrendien kanssa. Vuonna 2020 400-vuotisjuhlavuotta viettävä Kokkola halusi parantaa edellytyksiään kilpailla niin asukkaista, matkailijoista kuin yrityksistäkin. Brändityön piti löytää ne vahvuudet ja viestit, joilla Kokkola pystyy vahvistamaan niin veto- kuin pitovoimaansa tulevaisuudessa.

RATKAISU
Suunnittelun lähtökohdiksi ja brändin kulmakiviksi valikoituivat historia, meri ja kansainvälisyys. Kokkolaa kuvataan merestä nousseeksi, kuninkaan perustamaksi kaupungiksi, joka on kaupunkina kätketty helmi. Kokkolan henkeä lähdettiin tutkimaan yhdessä kokkolalaisten kanssa. Kokkola paljastui ulospäin suuntautuneeksi, avarakatseiseksi ja yritteliääksi kaupungiksi, jossa asuu tyytyväisiä ihmisiä ja yrityksiä. Kaikki tämä kiteytyy nyt Kokkolan brändin sloganiin ”Meillä on laajempi horisontti”.

Kaupungin tunnus muodostuu Kokkolan vaakunasta johdetuista kruunun helmet-merkistä sekä tekstiosasta. Kruunu muistuttaa Kokkolan historiasta sekä symbolisella tasolla kaupungin kulttuurista. Kokkolan vaakunan kruunu toimi innoittajana graafiselle helmimuodolle. Helmen pyöreys on isossa roolissa brändin identiteetissä. Se korostaa niitä hienoja asioita – helmiä – joita kaupunki on tarkemmin katsottuna tulvillaan. Helmien erilaiset muodot yhdessä luovat omintakeisia graafisia pintoja – kuvioita jotka toimivat ilmeen selkärankana.

Nyt helmet tuodaan kätköstä pois ja laitetaan rohkeasti esille.

Kokkolan
kaupungin ydin

Kokkolan kaupungin brändille on luotu kaupungin historiasta, merestä ja kaupungin erityispiirteistä kumpuava tarina sekä kiteytys.

Meillä on
laajempi
horisontti.