Kirkkopalvelut

Kirkkopalvelut ry

Kirkkopalvelut

Suunnittelimme Kirkkopalvelut ry:lle uuden tunnuksen ja visuaalisen identiteetin. Työn ohjaavina periaatteina pidettiin kristillisiä arvoja, moniarvoisuutta sekä kirkon positiivista roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana.

TAGS

Brändit
Markkinointiviestintä ja kampanjat

Logo

Kirkkopalvelut

Kirkkopalvelut

Kirkkopalvelut