Kaski Creative Agency® → Menu ← Takaisin
Fin | Eng

Kovat tulokset eri toimijoiden yhteisellä kampanjalla.

Kokkola Works

Lähtökohta

Tarvitaan markkinointia, joka liikuttaa ihmisiä. Siis ihan fyysisesti.

Asiakas
Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue SOITE, Kokkola Industrial Park

Branding
Visual identity
Strategy
Concept
Campaign design
Digital design
UX/UI design
Web development

Osaava työvoima keskittyy Suomessa vetovoimaisiin kasvukeskuksiin. Kokkolalla ja Keski-Pohjanmaalla ei sijaintinsa, tunnettuudensa ja vetovoimansa puolesta ole lähtökohtaisesti hyvät asemat tässä kilpailussa.

Manner-Suomen väkiluvultaan pienimmässä maakunnassa menee kuitenkin hyvin – alue on yksi merkittävimmistä vihreän siirtymän ja kemianteollisuuden keskittymistä Suomessa ja tarjoaa näin ollen työmahdollisuuksia monien alojen koulutetuille osaajille. Rekrytoinnin haasteena on useimmiten kuitenkin Kokkolan etäisyys ruuhka-Suomen keskuksista. Myös mahdollisen puolison työnsaanti koetaan muuton ja rekrytoinnin esteeksi.

Hakijamäärät per avoin työpaikka ovat olleet laskevalla trendillä jo vuosien ajan niin Kokkolan kaupungilla, Hyvinvointialue Soitella kuin 13:ssa hankkeessa mukana olevissa teollisuusyrityksissä. On ollut nähtävissä, että tulevina vuosina rekrytoinnit muuttuvat entistä vaikeammiksi ja muodostavat jopa kriittisen esteen alueen elinvoimalle ja hyvinvoinnille.

Hanke ja konsepti

Tällaista ei muualla ole kokeiltu.

Tavoitteen saavuttamiseksi luotiin Suomen oloissa ainutlaatuinen hanke, jossa kaupunki, hyvinvointialue sekä alueen johtavat, Kokkola Industrial Parkissa toimivat teollisuusyritykset yhdistivät voimansa.

Syntyi Kokkola Works, joka lähti viemään Kokkolaa Suomen kartalle sekä rohkeasti muuttamaan käsityksiä alueen vahvuuksista nimenomaan koulutetun osaajan näkökulmasta.

Markkinointikonseptin teemaksi valittiin ”Hanki työ & elämä”. Suunnittelua ohjasi näkemys korkeasta elämänlaadusta, jonka Kokkolan seutu tarjoaa koulutetuille työntekijöillä.

Insight

Hyvä työ vai hyvä elämä? Kokkolassa saat molemmat.

Vaikka isossa kuvassa väestö jatkaa keskittymistään suuriin kasvukeskuksiin, Kokkolassa uskotaan, että pieni elinvoimainen rannikkokaupunki voi uudessa hybridityön maailmassa olla kiinnostava vaihtoehto monille asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Ruuhka-Suomea edullisemmat asumisen hinnat, turvallinen elinympäristö, hyvät ja toimivat sote-palvelut voidaan nostaa kohderyhmän harkintakoriin. Haaste on luonnollisestikin suuri, mutta tekemättäkään ei voinut jättää.

Luova toteutus

Ei toista ilman toista.

Hyvän arjen sekä työelämän tasapaino näkyy kampanjan kaikessa kuvastossa. Kokkolan alueen vahvuudet tuodaan esiin realistisen tuntuisesti. Ei mielikuvahöttöä, ei joutavaa vitsin kerrontaa - tuomalla arkiset, mutta merkittävät hyvän elämän edellytykset vakaan työelämän tarjonnan kanssa kampanjan ytimeen on paras tapa vaikuttaa kohderyhmään. Mielikuvilla pelaaminen ei tässä tapauksessa toimi.

Kampanjan tärkein elementti oli liikkuva kuva eri formaateissa. ”Hanki työ & elämä” -videosta tehtiin 30 s tv-mainos sekä lukuisia eri pituisia versioita sosiaaliseen mediaan, online-mainontaan sekä digitaaliseen ulkomainontaan. Kampanjan ensimmäisessä lähdössä käytettiin lisäksi alueellista printtimediaa. Kaikki toimenpiteet ohjasivat hankkeen kokkolaworks.fi -sivustolle, jossa avoimien työpaikkojen lisäksi esitellään hankkeeseen osallistuvia työnantajia sekä Kokkolan seudun elämänmenoa yleisemmin.

Tulokset

Vastaanpanemattomia numeroita ilman pr-stuntteja.

Kuntamarkkinoinnin monenkirjavassa maastossa ”Hanki työ & elämä” -kampanja on mitattavasti onnistunut merkittävästi lisäämään kiinnostusta Kokkolaa ja alueen työnantajia kohtaan.

Kävijämäärät kampanjan kokkolaworks.fi -laskeutumissivulla ovat olleet huomattavat ja ennen kaikkea hakijamäärien kasvu avoimia työpaikkoja kohtaan on ylittänyt kaikki odotukset. Kampanja on näin kyennyt saamaan aikaan muutoksen kohderyhmän käyttäytymisessä asiassa, jonka merkitys on ihmiselle itselleen todella suuri: vaihtaa asuinpaikkaa uuden työn perässä.

Markkinoinnilla ja viestinnällä tuskin pystyy tekemään enempää. Iso onnistuminen on myös se, että tavoitteet on saavutettu viestimällä Kokkolan alueen substanssista suoraviivaisesti ilman pr-stuntteja ja päälle liimattua huomiohakuisuutta.

Rekrysivustojen kävijämäärät kasvoivat
2000%

Hakijamäärien kasvu työpaikkoihin
37%

Verkkovierailut Kokkolan kaupungin avoimiin työpaikkoihin kasvoivat
1240%

Pääkohderyhmän tavoittaminen vuodessa
15x