HELSINKI JOHN STENBERGIN RANTA 2 / TAMPERE HÄMEENPUISTO 29 / TURKU AURAKATU 14

KASKI CREATIVE AGENCY
Markkinointikonsepti kierrätyskuitulinjalle

Valmet OCC

Markkinointikonsepti kierrätyskuitulinjalle

Lähtökohta
Valmet on suomalainen suuryritys, joka toimii yli kolmessakymmenessä maassa. Valmet toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita lähes kaikille teollisuuden toimialoille, pääasiassa kuitenkin sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen. 

Valmet OCC-kierrätyskuitulinja edustaa alallaan globaalisti johtavaa teknologiaa. Sen avulla kierrätysmateriaaleista saadaan hyödynnettyä kuidut jatkojalostettuihin pakkauksiin useammin kuin millään muulla teknologialla. Työ on tärkeää, jotta arvokkaita neitseellisiä raaka-aineita voidaan säästää, sillä sadat miljoonat ihmiset vastaanottavat paketteja päivittäin ja määrä kasvaa nopeasti. 

OCC-teknologian markkinointiviestintään ja sisäiseen markkinointiin kaivattiin uutta tehoa, jotta ymmärrystä teknologian merkittävyydestä ja edelläkävijyydestä saataisiin kasvatettua kaikissa sidosryhmissä. 

Ratkaisu
Loimme yhteisen worksopin pohjalta Time to think inside of the box -konseptin. Konsepti sisältää pääviestin, tarinan, tiiviin hissipuheen ja avainkuvaston. Globaalin viestinnän pääkanavana niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille on video, jonka käsikirjoitimme, tuotimme, ohjasimme ja leikkasimme.