Markkinointiviestinnän konsepti

Valmet Energy

Markkinointiviestinnän konsepti

Valmet on suomalainen suuryritys, joka toimii yli kolmessakymmenessä maassa. Valmet toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita lähes kaikille teollisuuden toimialoille, pääasiassa kuitenkin sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen. Valmetin innovatiiviset energiaratkaisut pohjautuvat biomassaan, jätteisiin ja erilaisiin polttoaineyhdistelmiin.

Lähtökohta
Energia-liiketoiminnalla oli tarve johdonmukaiselle markkinointiviestinnän konseptille ja viestintähierarkialle. Lisäksi haluttiin määritellä markkinoinnissa ja myynnissä käytettävä yhdenmukainen sanasto. Tavoitteeksi asetettiin myös jätteidenkäsittelyosaamisen nostaminen yhdeksi liiketoiminnan tärkeistä osa-alueista.

Ratkaisu
Asiakkaan kanssa pidetyssä arvolupaustyöpajassa (Value proposition workshop) tutkittiin sidosryhmiä sekä asiakasprofiileja eri energiateollisuuden alueilla. Tämän pohjalta määrittelimme Energia-liiketoiminnalle viestihierarkian, tarinan, hissipuheen ja lupauksen. Lupaus ”Make a Powerful Choice for the Future” viittaa energialiiketoimintaan ja kertoo samalla sen innovatiivisuudesta sekä ekologisesti kestävästä teknologiasta. Tarina visualisoitiin videon muotoon.