HELSINKI JOHN STENBERGIN RANTA 2 / TAMPERE HÄMEENPUISTO 29 / TURKU AURAKATU 14

KASKI CREATIVE AGENCY
Markkinointiviestinnän konsepti

Valmet Energy

Markkinointiviestinnän konsepti

Valmet on suomalainen suuryritys, joka toimii yli kolmessakymmenessä maassa. Valmet toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita lähes kaikille teollisuuden toimialoille, pääasiassa kuitenkin sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen. Valmetin innovatiiviset energiaratkaisut pohjautuvat biomassaan, jätteisiin ja erilaisiin polttoaineyhdistelmiin.

Lähtökohta
Energia-liiketoiminnalla oli tarve johdonmukaiselle markkinointiviestinnän konseptille ja viestintähierarkialle. Lisäksi haluttiin määritellä markkinoinnissa ja myynnissä käytettävä yhdenmukainen sanasto. Tavoitteeksi asetettiin myös jätteidenkäsittelyosaamisen nostaminen yhdeksi liiketoiminnan tärkeistä osa-alueista.

Ratkaisu
Asiakkaan kanssa pidetyssä arvolupaustyöpajassa (Value proposition workshop) tutkittiin sidosryhmiä sekä asiakasprofiileja eri energiateollisuuden alueilla. Tämän pohjalta määrittelimme Energia-liiketoiminnalle viestihierarkian, tarinan, hissipuheen ja lupauksen. Lupaus ”Make a Powerful Choice for the Future” viittaa energialiiketoimintaan ja kertoo samalla sen innovatiivisuudesta sekä ekologisesti kestävästä teknologiasta. Tarina visualisoitiin videon muotoon.