Kaski Creative Agency® → Menu ← Takaisin
Fin | Eng

LÄHTÖKOHDAT

Kotka-Haminan seutu on potentiaalistaan huolimatta verrattain tuntematon matkailualue ja mielletty kotimaassakin syrjäiseksi kohteeksi. Alueen tunnettuutta haluttiin lähteä kasvattamaan sekä kotimaisten että kansainvälisten, etenkin Pietarin alueelta tulevien, matkailijoiden keskuudessa.Samalla haluttiin saada paikalliset palvelutarjoajat näkemään oma alueensa uusin silmin ja innostumaan toimintansa kehittämisestä.

Visit Kotka-Haminalle päätettiin tehdä kokonaisvaltainen brändiuudistus ja markkinointiviestinnän konsepti, jonka kautta haasteisiin olisi mahdollista vastata. Konseptin tuli kertoa huomiota herättävällä tavalla Kotka-Haminan seudun monipuolisesta matkailutarjonnasta, kiinnostavasta historiasta ja luonnosta sekä saavutettavuudesta. Tavoitteena on yöpymismäärien kasvattaminen niin sesonkiaikoina kuin niiden ulkopuolellakin.

LUOVA RATKAISU

Markkinoinnin pääviestin tulee toimia sekä kotimaisille että tärkeimmille kansainvälisille kohderyhmille, joten sen kieleksi valittiin englanti. Sen lisäksi, että viesti hälventäisi mielikuvaa syrjäisestä sijainnista ja viittaisi alueen monipuolisuuteen, halusimme vastata myös pandemian mukanaan tuomaan erityistilanteeseen matkailussa.

Konseptin näkökulmaksi valikoitui se, että aina ei tarvitse lähteä kauas saadakseen kaukomatkan veroisia elämyksiä. Pääviestiksi muotoiltiin lupaus ”Travel near. Get far.” Viesti toimii mainiosti korona-ajan jälkeen vastuulliseen lähimatkailuun kannustavasta näkökulmasta.

Travel near. Get far. -viesti avautuu sellaisenaankin, mutta konseptikokonaisuudessa siihen yhdistyvät oleellisesti kansainvälisyyttä henkivät leikkisät paikannimet ja tiivis nosto kunkin paikkakunnan erityisestä matkailuvaltista. Vastaanottaja yllätetään iloisesti paikallisella huumorilla.

TOTEUTUS

Suunnittelimme alueelle ja sen paikkakunnille omaleimaisen sisältövirroista erottuvan kuvitustyylin. Esittelemällä alue kokoistaan isompana ja nostamalla esiin paikkakuntien erityislaatuisia piirteitä on koko seutu mahdollista näyttää aivan uudessa vetovoimaisessa valossa. Kansainväliset paikkojen nimet ja matkailuvaltit tuovat konseptiin hyväntuulista itseironiaa ja herättävät positiivista huomiota.