Kaski Creative Agency® → Menu ← Takaisin
Fin | Eng

Opiskelijoiden yksinäisyyttä helpottamaan luotiin Parvi.

Tampereen korkeakouluyhteisö

#PARVI – Älä lennä yksin

Lähtökohta
Koronapandemian keskellä korkeakoulut siirtyivät etäopetukseen, jota on kestänyt jo lähes kaksi vuotta. Valtaosa opiskelijoista hautautui pieniin yksiöihinsä, jääden kokonaan opiskelijayhteisön ulkopuolelle. Pandemia vei monilta fuksivuoden, lähiopetuksen, opiskelijatapahtumat, koko opiskelijaelämän.

Etäluennot, yksinäisyys ja eristäytyminen tarkoittivat monelle mielenterveyden haasteita ja pelkoa tulevaisuudesta. Ne, joiden arkeen etäopiskelu sopi, pystyivät jatkamaan opintojaan uusissa olosuhteissa. Ne, joilla oli jo entuudestaan haasteita yhä suorituskeskeisemmäksi muuttuvassa opiskelukulttuurissa, jäivät totaalisen yksin. Kuilu opinnoissa pärjäävien ja etäajan mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevien välillä kasvoi lukukausi lukukaudelta.

Jotain oli tehtävä. 

Strategia
Pandemia oli vain kiihdyttänyt ja nostanut esiin niitä piileviä ongelmia, joita opiskelijoiden arjessa oli aiemminkin ollut: suorituspaineita, yksin jäämistä, ahdistusta ja pelkoa tulevaisuudesta. Käsillä oli ainutlaatuinen tilaisuus kuroa mielenterveyshaasteiden aiheuttama kuilu pysyvästi umpeen.

Mielenterveyden hetkittäisten haasteiden ei tulisi muodostaa rimaa opinnoissa menestymiselle ja yhteisössä mukana pysymiselle. Yhä suorituskeskeisemmäksi muuttuneessa opiskelukulttuurissa mielenterveyshaasteiden normalisointi ja stigman poistaminen helpottaa ja madaltaa kynnystä hakeutua avun ja vertaistuen piiriin.

Ratkaisun tulisi vastata etenkin opiskelijoiden vertaistuen ja auttavien palveluiden tarpeeseen, tuoda opiskelijoita paremmin yhteen ja madaltaa pysyvästi kynnystä pyytää ja saada apua.

“Ei tän tarvii olla mikään suuri oppimiskokemus. Se riittää, jos tästä selviää.” Sanni

Luova ratkaisu

Kaski suunnitteli Tampereen Korkeakouluyhteisölle uudenlaisen, pitkäkestoisen kohtaamiskonsepti Parven yhdistämään opiskelijat paitsi toisiinsa, myös erilaisiin auttamisen palveluihin, niin nyt kuin pandemiatilanteen jälkeenkin.

#Parvi syntyi ajatuksesta, että opiskelu on aina matka, eikä kenenkään tulisi kulkea tuota matkaa yksin. Tämä kiteytyi pääviestiin "Älä lennä yksin”.

Parvi tuo konkreettisia keinoja avun löytämiseen, ja normalisoi mielenterveyden haasteita sekä auttamisen palveluiden käyttöä. Tuomalla vertaistuellisia kokemuksia ja tarinoita näkyväksi moni avun ulkopuolelle jäänyt voi saada voimia hakea tarvitsemaansa tukea. Syntyi hyvän kierre: mitä enemmän opiskelijat näkevät vertaiskokemuksia avun hakemisesta ja saamisesta, sitä helpompi on pärjätä omien haasteiden kanssa ja hakeutua tuen pariin. Ahdistuksen, uupumuksen ja masennuksen kokemisessa ei ole mitään noloa tai heikkoa, eikä niistä pidä tuntea häpeää.

Digitaalisesti #parvi kokoaa yhden osoitteen alle sekä kaikki tampereen korkeakouluyhteisön tarjoamat auttamisen palvelut, että opiskelijoiden järjestämät omat tapahtumat ja tilaisuudet, helpottaen yhteisen löytämistä yksin. Parvelle luotiin oma osio korkeakouluyhteisön Opiskelijan oppaaseen, ja opiskelijoiden tarinoita ja kokemuksia kerättiin ja tuotettiin videoiksi, teksteiksi ja sitaattijulkaisuiksi sosiaaliseen mediaan. Fyysisesti Parvi on kokoontumistila, yhteinen olohuone ja arjen tapaamisten jatkumo, joissa niin vanhat kuin uudetkin opiskelijat voivat kokea olevansa osa opiskelijayhteisöä juuri haluamallaan tavalla.

“Mitä useampi uskaltaa puhua näistä asioista äänen, sitä isompi ääni meillä on kertomassa opiskelijoiden kokemusta.“ Tiina

Tulokset
Vertaistuellisia tarinoita ja kokemuksia on saatavilla, kun aiemmin niistä ei puhuttu. Tampereen korkeakouluyhteisön auttamisen palvelut on koottu yhden tunnisteen ja sivuston alle, kun aiemmin niiden löytäminen oli mahdollista niille, keillä oli voimavaroja etsiä ja rohkeutta käyttää niitä. #Parvi näkyy ja kuuluu niin fyysisellä kampuksella kuin digitaalisessa ympäristössäkin, normalisoiden opiskeluun liittyviä suorituspaineita, ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteita ja erilaisia mielenterveyden haasteita.

“Parvi on pysyvä ja jatkuvasti kehittyvä yhteisö, jonka on tarkoitus yhdistää opiskelijoita toisiinsa ja erilaisiin matalan kynnyksen tukipalveluihin. Tamperelainen opiskelijaelämä tulee jatkossakin olemaan Suomen parasta.“ Koulutuksen ja oppimisen ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palvelupäällikkö
Suvi-Päivikki Ikonen, Tampereen yliopisto

“Haluamme tarjota konkreettisia keinoja avun löytämiseen ja normalisoida etäajan haasteita tukemalla ja kannustamalla opiskelijoita mielenterveyttä ja jaksamista tukevien palveluiden käyttämiseen. Tuomalla vertaistuellisia kokemuksia ja tarinoita näkyväksi toivon, että moni apua tarvitseva voisi saada voimia ja rohkeutta hakea tarvitsemaansa tukea. “ Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö
Merja Hanhimäki, TAMK