HELSINKI JOHN STENBERGIN RANTA 2 / TAMPERE HÄMEENPUISTO 29 / TURKU AURAKATU 14

KASKI CREATIVE AGENCY

Parmaco

Identiteettiuudistus

Lähtökohta

Parmaco suunnittelee ja valmistaa lainattavia ja muunneltavia oppimisympäristöjä. Markkina-alueena ovat Suomi ja Ruotsi.

Parmaco teki strategisen linjauksen, jossa viestinnän fokus siirrettiin rakennusten ominaisuuksista puhumisen sijaan käyttäjiin, lapsiin ja opettajiin, sekä oppimiseen ja motivoiviin oppimisympäristöihin. Uusi näkökulma kaipasi tuekseen uudistetun visuaalisen ilmeen ja puhetavan.

Ratkaisu

Koska Parmacon rakennusten ylivoimaisesti suurin käyttäjäryhmä ovat lapset, haluttiin heidät ilmeeseen entistä vahvemmin mukaan. Niinpä kuvamaailman pääosassa ovat päiväkoti- ja peruskouluikäiset lapset. Graafiseen linjaan tuotiin mukaan lisää värejä sekä uutena graafisena elementtinä nauha, ”punainen lanka”, jonka mukana joustavuus ja käyttäjälähtöinen ajattelu kulkee tilanteesta toiseen. Nauhaa voidaan käyttää sekä staattisena että animoituna elementtinä. Myös logo päivitettiin suoraviivaisemmaksi ja modernimmaksi. Sen yhteyteen tuotiin uusi slogan: Smarter Learning Spaces.

Identiteettityön pohjaksi käytiin työpaja, jonka myötä tone-of-voice päivitettiin aiempaa avoimemmaksi, keskustelevammaksi sekä oppimiseen ja lasten etuun kantaa ottavaksi. Tällä halutaan tuoda esille se, että Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeä korkealaatuinen koulutus ja oppimisen kehittäminen ei ole pelkästään julkisen sektorin asia, vaan myös yritykset voivat, ja niiden on syytäkin olla, mukana tärkeässä kehitystyössä.