HELSINKI JOHN STENBERGIN RANTA 2 / TAMPERE HÄMEENPUISTO 29 / TURKU AURAKATU 14

KASKI CREATIVE AGENCY

Glik LKV

Brändimuotoilu ja visuaalinen ilme

Lähtökohta
Glik LKV on tamperelainen kiinteistönvälitysalan visionääri. Yrityksen päätoiminta-alueena on Pirkanmaa. Glikin tavoitteena tehdä asiat joko toisin tai vähän paremmin kuin kilpailijansa, alkaen työntekijöiden hyvinvoinnista. Tämän tyyppisiä pehmeitä arvoja ei kuitenkaan ole totuttu yhdistämään kiinteistönvälitysalaan. Glikin kokemus on kuitenkin osoittanut, että tämä tuottaa parempaa asiakaspalvelua ja tulosta. Yritys halusi löytää tavan kertoa visioistaan uskottavasti; omanlaisen identiteetin ja tavan puhua.

Ratkaisu
Muotoilimme yhteisen brändiworkshopin pohjalta Glikille vision, mission, sloganin, puhetavan, hissipuheen ja tarinan. Glikin slogan ’Aitoa välittämistä’ on yrityksen viestin ytimessä; sekä asiakkaista että työntekijöistä välitetään aidosti. Missiossa tavoitteet kytkeytyvät laajempaan tavoitteeseen, jossa halutaan oman toiminnan kautta parantaa mielikuvia koko alasta. Identiteettiuudistus ulotettiin myös graafiseen ilmeeseen, väri- ja kuvamaailmaan. Se henkii laatua ja modernia edelläkävijyyttä yrityksen kehitystyön ja palveluiden mukaisesti. Logon yritys halusi pitää entisellään.

Brändimuotoilun ja graafisen ilmeen lisäksi olemme tehneet toteutuksina muun muassa www-sivuston sisältö- ja ilmesuunnittelun, esitteitä, uutiskirjeitä, blogitekstejä ja somemainontaa.