‹ Kaikki uutiset

Pakkaussuunnittelun monet kasvot

Pakkausten suunnittelun kanssa työskentelevät tietävät, kuinka palkitsevaa on nähdä uunituore painettu pakkaus valmiina. Sitä ennen tapahtuu paljon. Pakkauksen visuaalinen suunnittelu on monimuotoinen prosessi. Suunnittelutyö opettaa tekijäänsä monella tavalla. Tässä omakohtaisia havaintojani vuosien suunnittelutyön myötä.

Tunne tiimisi. Pakkaussuunnittelu, kuten moni muukin suunnittelu, on tiimityötä. Käytäntö on osoittanut, että mitä paremmin tunnet kollegasi työtavat ja otteen, sen parempi. Hyvä yhteistyö johtaa tehokkuuteen ja jalostaa oppimiskokemusta. Mitä parempi tiimityö, sitä parempi lopputulos on täyttä totta. Yhteistä toimintaa voi kehittää. Tiimipalavereita kannattaa pitää ja ottaa puheeksi myös työskentelytavat, jotka parhaiten palvelevat ja tukevat tiimin yhteistä tekemistä.

Tiimin tuki. Tiimityö on vaativaa, mutta parhaimmillaan saumatonta, kuminauhamaisesti venyvää ja iloa antavaa yhteistoimintaa. Pakkaussuunnittelun kohdalla tiimityön tärkeys korostuu, koska suunnitteluun, viimeistelyyn ja huolintaan liittyviä vaativia asioita on paljon. Tiimin tuki on erittäin tärkeää koko suunnitteluprosessin ajan. Jokainen jäsen voi siihen osallistua, ja pienillä teoilla voi olla suurempi merkitys kuin uskoisikaan. Huumori ei ole tiukassakaan paikassa kiellettyä. Se voi joskus tulla oikeaan saumaan.

Pitkäjännitteisyys. Vaikka itse suunnitteluprosessi noudattelisi pääpiirteittäin tiettyä kaavaa, on jokaisessa uudessa designprojektissa omat piirteensä. Näiden mahdollisimman hyvä omaksuminen on tarpeen, jotta päästään erinomaiseen lopputulokseen. Tilanteet elävät prosessin aikana ja eteen saattaa tulla yllättäviä asioita. Suunnittelijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä, jotta lopputulos hipoo täydellisyyttä kaikista käänteistä huolimatta.

Huolellisuus. Pakkaussuunnittelu vaatii erityistä huolellisuutta. Se on pikkutarkkaa työtä, joka vaatii valmiutta tarttua asioihin. Tämä korostuu erityisesti tekstien, erilaisten elementtien ja värien kohdalla. Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että eri elementtien graafiset ohjeet ja yleiset normistot toteutuvat haastavissakin tilanteissa.

Painotekniikan tuntemus. Tämä se on – pakkaussuunnittelun akilleen kantapää. Pakkaussuunnittelussa ei voi välttää painotekniikkaa ja sen koukeroita. Kuin päätöksenä tälle kirjoitukselle haluan palata kohtaan ’tiimi’. Suunnitteluprosessia tulee hoitaa yhteistoiminnassa alusta lähtien, jotta lopputilanteessa vältytään isoilta painoteknisiltä haasteilta. Se vaatii yhteistyötä AD:n, suunnittelijan, tuottajan ja usein painojen reprojen kesken. Se on keskusteluja, kokeiluja, koepainatuksia, sävyjen säätämistä, kompromissejakin. Painotalot ovat onneksemme yhteistyöhaluisia. Yhteistyössä reprojen kanssa päästään onnistuneeseen lopputulokseen sovitussa aikataulussa.

Hienoin hetki itselleni on ”oma” pakkaus kaupan hyllyssä.

Kirjoittanut Satu Turunen, tuotanto-AD