Kirkkopalvelut

Kirkkopalvelut

Suunnittelimme Kirkkopalvelut ry:lle uuden tunnuksen ja visuaalisen identiteetin. Työn ohjaavina periaatteina pidettiin kristillisiä arvoja, moniarvoisuutta sekä kirkon positiivista roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana.